ss

Forskning

Forskningen som bedrivs inom eSSENCE spänner över flera fält, som naturvetenskap, ingenjörsvetenskap, medicin, samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.

Forskningen är inriktad på fyra fokusområden: materialvetenskap, livsvetenskaper, hemplanet jorden och hörnstensteknologier.

Särskilt stöd ges till samarbetsprojekt med potential att öppna upp för nya tillämpningar.

Våra fokusområden