ss

Hörnstensteknologier

Omfattar ansträngningar att förbättra och utvidga vår e-vetenskapliga verktygslåda för att lösa problem snabbare och bättre, oberoende av tillämpning.

Dessa projekt pågår inom området:

 • Gridforskning (Högenergifysik)
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Richard Brenner
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Algoritmer och högpresterande parallella beräkningar (Tillämpad beräkningsvetenskap)
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Elisabeth Larsson
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Databasforskning (Datalogi)
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Pierre Flener
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • -
  Period: 2022–2024
  PI/kontaktperson: Salman Toor
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Flow problems in porous media: Modelling, approximation and implementation
  Period: 2023–2025
  PI/kontaktperson: Monika Eisenmann
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Parallel and scientific computing: theory, algorithms and software
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Paolo Bientinesi
  Lärosäte: Umeå universitet
 • Virtuell IT-infrastruktur (clouds & grids) för eVetenskap
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Erik Elmroth
  Lärosäte: Umeå universitet
 • eSSENCE-projekt 14 Multiscale Modeling of Dynamical Systems
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Mats G. Larson, Karl Larsson
  Lärosäte: Umeå universitet