ss

Livsvetenskaper

Forskningen inom området livsvetenskaper strävar efter att förstå livets maskineri, inklusive medicinska tillämpningar och djurbeteenden.

Dessa projekt pågår inom området:

 • Beräknings- och systembiologi
  Period: 2011
  PI/kontaktperson: Johan Åqvist, Hugo Gutierrez de Teran
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • -
  Period: 2022
  PI/kontaktperson: Ola Spjuth
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • -
  Period: 2022
  PI/kontaktperson: Patrick Micke
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Leverage digital technology to unveil biological mechanisms in avian migration
  Period: 2022–2025
  PI/kontaktperson: Susanne Åkesson
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Diving deeper than ever into dolphin echolocation
  Period: 2022–2024
  PI/kontaktperson: Josefin Starkhammar
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Establishing the link between prostate cancer microstructure and MRI
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Filip Szczepankiewicz
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Integrative tools for spatial and multi-omics data
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Anna Gerdtsson
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Pollination eScience: Extending latent-variable modelling of plant-pollinator interactions
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Øystein Opedal
  Lärosäte: Lunds universitet
 • New sequence- and structure-based computational methods to find functional domains of proteins
  Period: 2024–2025
  PI/kontaktperson: Gemma Atkinson
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Microstructure imaging of the cortex by diffusion MRI
  Period: 2024–2025
  PI/kontaktperson: Markus Nilsson
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Pandemic preparedness in the era of big data: Disease surveillance tools using individual-level register data and novel mobility data
  Period: 2024–2025
  PI/kontaktperson: Dominik Dietler
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Breast cancer diagnostics in low-resource settings using point-of-care ultrasound and deep learning
  Period: 2024–2025
  PI/kontaktperson: Kristina Lång
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Developing data-driven simulation of protein structural dynamics
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Magnus Andersson
  Lärosäte: Umeå universitet