ss

Materialvetenskap

Utgår från de minsta byggstenarna för att se hur de tillsammans skapar egenskaperna hos material.

Dessa projekt pågår inom området:

 • Metoder för icke-jämviktssystem (Materialteori)
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Olle Eriksson
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Modeller för komplexa material (Strukturkemi)
  Period: 2010–
  PI/kontaktperson: Kersti Hermansson
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Accelerated data-intensive e-Battery research
  Period: 2022–2024
  PI/kontaktperson: Peter Broqvist
  Lärosäte: Uppsala universitet
 • Assembling a toolbox for atomistic simulations of clay: Validation of experiments and coarse-grained modelling
  Period: 2022–2024
  PI/kontaktperson: Marie Skepö
  Lärosäte: Lunds universitet
 • New algorithm for neutron and X-ray scattering in concentrated samples
  Period: 2022–2024
  PI/kontaktperson: Mikael Lund
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Magnetic metals modelling
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Erik van Loon
  Lärosäte: Lunds universitet
 • High-resolution computational modelling of domain formation in metal halide perovskite nanocomponents: Targeting next-generation solar energy technology
  Period: 2024–2025
  PI/kontaktperson: Håkan Hallberg
  Lärosäte: Lunds universitet
 • Computational design optimization of devices for wave propagation in lossy materials
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Martin Berggren, Emaldeen Hassan
  Lärosäte: Umeå universitet
 • A GPU-based particle-in-cell framework for kinetic plasma modelling
  Period: 2023–2024
  PI/kontaktperson: Maria Hamrin
  Lärosäte: Umeå universitet