ss

Inspirerande föreläsningar och kollegialt utbyte på Swedish e-Science Academy

Roll-up med texten "We take e-science to the next level"

Ett hundratal deltagare samlades i Uppsala för Swedish e-Science Academy 2023.

Förra veckan arrangerades Swedish e-Science Academy I Uppsala. Under två dagar, 11–12 oktober, fick kollegor inom e-vetenskapsfältet träffas, inspirera varandra och utbyta erfarenheter.

På konferensens första dag föreläste Ola Spjuth, professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, om hur AI och automation påskyndar framtagandet av nya läkemedel.

Senare fick deltagarna både lyssna till korta presentationer i en posterutställning och till längre projektpresentationer från en stor bredd av områden, från visuell kommunikation till delfinekolokalisering.

– Som alltid är det väldigt inspirerande att ta del av den senaste forskningen inom eSSENCE. Särskilt postersessionen ger en uppdaterad ögonblicksbild av vad grupperna jobbar med. Personligen tyckte jag att det var intressant att se uppdateringen från doktorandprojekten inom eSSENCE:s och SciLifeLabs forskarskola i dataintensiv vetenskap, säger Andreas Hellander, koordinator för eSSENCE.

Just nu händer mycket inom eSSENCE:s område.

– Vi förbereder just nu några initiativ för att stärka samarbetet mellan noderna. Noden i Lund lanserar också ett initiativ med digitala seminarier, ”eSSENCE Updates”, summerar Andreas Hellander.