ss

Utlysning av doktorandprojekt inom eSSENCE:s forskarskola i dataintensiv vetenskap 2024

Ung kvinna med bärbar datorn i händerna.

Ansök till eSSENCE:s forskarskola senast den 10 juni.

eSSENCE:s forskarskola lyser nu ut platser för upp till åtta doktorandprojekt.

Forskarskolan tar sig an utmaningen med dataintensiv vetenskap både utifrån ett grundläggande metodologiskt perspektiv och utifrån datadrivna vetenskapliga tillämpningar. Skolan är en arena där forskare inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datadrivna tillämpningar arbetar nära tillsammans för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter. Skolan arbetar för att skapa synergier mellan de involverade strategiska forskningsområdena och kompletterar relaterade initiativ vid universitetet och nationellt, samt uppmuntrar samarbete med näringsliv och samhälle.

Skolan öppnar nu sin andra utlysning, denna gång för upp till åtta doktorandprojekt, varav två projekt inom området datadriven livsvetenskap (life science), två projekt inom området datadriven forskning inom förnybar energi och upp till fyra projekt inom e-vetenskap med inriktning mot dataintensiv vetenskap.

Forskarskolan är ett samarbete mellan eSSENCE, SciLifeLab och StandUp for Energy.

Ansökan

För att ansöka till forskarskolan, fyll i formuläret under rubriken "Ansökan till eSSENCE:s forskarskola".

Sista ansökningsdag är den 10 juni.
Kön * (obligatorisk)
Kön


Inkl. kontaktuppgifter(max 5 sidor: Times New Roman 12. Inkludera rubrikerna mål/syfte, introduktion, projektplan, relevans, referenser)

(max 2 sidor per person)

(max 2 sidor: vetenskapliga publikationer, kapitel i böcker, monografier, patenter)