ss

Infrastrukturer

eSSENCE är nära kopplat till flera infrastrukturer för att möjliggöra vår forskning.

HPC2N – High Performance Computing Center North

HPC2N är ett nationellt centrum för vetenskapliga och parallella beräkningar.

Det är ett samarbete mellan universitet och forskningsinstitut som bildar ett kompetensnätverk i norra Sverige för högpresterande och parallella beräkningar, grid och cloud computing, vetenskaplig visualisering och virtual reality (VR), samt effektiva masslagringslösningar.

Läs mer på HPC2N:s hemsida

Logotyp, HPC2N

LUNARC – Centre for Scientific and Technical Computing at Lund University

LUNARC tillhandahåller beräkningsresurser för Lunds universitet och andra universitet i södra Sverige, inom alla aspekter av beräkningsvetenskap.

LUNARC har verkat sedan 1986 och vuxit från ett mindre samarbete till ett centrum som erbjuder många typer av lösningar för användare av e-infrastruktur.

Läs mer på LUNARC:s hemsida

Logotyp, Lunarc

UPPMAX – Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

UPPMAX är Uppsala universitets resurs för högprestandadatorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

UPPMAX ligger vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och är administrativt knutet till institutionen för informationsteknologi. UPPMAX finansieras av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs mer på UPPMAX hemsida

Logotyp, Uppmax