ss

Utbildning

En viktig del av eSSENCE:s uppdrag är att främja användningen av e-vetenskapliga metoder och detta sker bland annat genom olika forskarskolor.

Forskarskola för dataintensiv vetenskap

eSSENCE och SciLifeLab driver tillsammans en tvärvetenskaplig forskarskola för att möta utmaningar i dataintensiv vetenskap, både utifrån ett grundläggande metodperspektiv och från ett tillämpningsperspektiv. Den är ett forum där forskare inom beräkningsvetenskap, datavetenskap och datadrivna tillämpningar arbetar tillsammans för att påskynda dataintensiva vetenskapliga upptäckter.

Forskarskolan strävar efter att skapa synergier mellan de inblandade strategiska forskningsområdena, komplettera närliggande initiativ vid universitetet och nationellt samt aktivt uppmuntrar samarbete med industri och samhälle.

Två personer tittar på en dator och diskuterar något på skärmen.