ss

Om eSSENCE

eSSENCE är ett strategiskt forskningsprogram i e-vetenskap, där tre universitet med en stark tradition av excellent forskning inom området samarbetar: Uppsala universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. eSSENCE kom till som ett initiativ från regeringen för att främja högkvalitativ forskning i områden av strategisk samhällelig och industriell betydelse.

E-vetenskap tar nytta av utvecklingen av digitala verktyg som datorer, lagring, nätverk och programvara för att driva forskningen framåt och studera komplexa problem som är omöjliga att lösa med andra metoder. Detta leder bland annat till nya industriella processer, moderna material och bättre läkemedel.

Detta är bara början: en värld av metoder och tillämpningar väntar på att bli upptäckta, utvecklade och implementerade till nytta för vetenskapen och samhället.

Vision

eSSENCE:s vision är att ta svensk e-vetenskap till högsta internationella nivå och att bygga en kreativ forskningsmiljö där:

  • nya metoder och verktyg inom e-vetenskap utvecklas, implementeras och tillämpas
  • nya tillämpningar av e-vetenskap upptäcks och utvecklas
  • nästa generation av forskare inom e-vetenskap utbildas i forskning i framkant.

Organisation

Organisationskarta för eSSENCEFörstora bilden